Начало arrow За любознателните

За любознателните
Адронния колайдер разкри нови територии във физиката
Автор Administrator   
В хода на опит по сблъсък на многопротонни снопове се оказало, че сред множеството нови частици се срещат двойки, чиито траектории кореспондират и са свързани една с друга...
Продължава...
 
Пещерата "Бачо Киро"
Автор Милко Илиев   
Пещерата "Бачо Киро" се е образувала в скалния нос на Боруна между каньоно-видните долини на Дряновска река и левия и приток р. Андъка. Борунът е един от източните носове на платото Стражата. Погледнато откъм Севлиево, платото Стражата наподобява огромен кораб, насочил носа си на запад...
Продължава...
 
Възстанието на Асен и Петър
Автор Димитър Маневски   
...Скоро бунта се разпространил в цяла Югоизточна Тракия и отчасти в Странджа. В Паристрион пламнали районите на Овеч и Преслав. Скоро бунта прерастнал в стихийно антивизантийско въстание. Същевременно през ноември 1185 в ромейския лагер край Кипсела (откъдето Алексий ІІІ ръководел офанзивата срещу норманите) пристигнали двама български боляри. Това били владетелите на Търново – братята Асен (известен по това време повече...
Продължава...
 
Квазарите
Автор Administrator   
През 1960 година астрономите X. Смит и Д. Хофлайт с помощта на радиоинтерферометри два радиотелескопа, разположени на голямо разстояние един от друг забелязват в съзвездието Триъгълник мощен "точкообразен" радиоизточник малка звездичка, окръжена с малка мъглявина...
Продължава...
 
Славянски пантеон
Автор Огнеслав   
Славянският пантеон обхваща онези свръхестествени сили, които притежават характеристиките на богове в същинския смисъл на това понятие. Не бива в пантеона да бъдат включвани различните духове, демони, антропоморфизирани природни обекти, приказни същества и персонификации...
Продължава...
 
Биохимична еволюция на живота: Произход на клетката
Автор Administrator   
Запознавайки се с механизмите на възникване на живота, неизменно достигаме до въпроса – как от простите химични съединения и реакциите, които се извършват в неорганична среда, се е зародил същинският живот? Това именно е животът, който е дал начало на еволюцията позната ни днес. Безспорно това е много труден въпрос, върху който, за съжаление, почти не е хвърлена светлина, показваща ни пътя към същинската поява на живота...
Продължава...
 
Тракийският Херос
Автор Иван Венедиков   
В много от релефните изображения на Хероса той е представен с един прислужник, който винаги тича или върви зад него. Често, за да може да тича заедно с господаря си, той се държи за опашката на коня му, а понякога свитата се състои и от трима прислужници, както това се наблюдава и при жените до олтара. В двадесетина вотива прислужникът язди кон  след господаря си. В тези случаи, понеже тракийските оброчни плочи са малки и няма възможност зад основния конник да се представи още един, скулпторът си е послужил с друг начин на изобразяване...
Продължава...
 
Трако-Келтика
Автор Соня Илиева   
Старото население на Балканския полуостров през бронзовата епоха (3-то – 2-ро хил.пр.н.е.) се е развивало под влияние на културата на Изтока (шумеро – акадските култури, египетска култура). Религиозните представи на Изтока са били съвместими с културното и социално развитие на населението на Балканския полуостров, така в света на Егейското крайбрежие се появяват влияния, откриват се дори преработки на месопотамски, хитски и египетски първообрази...
Продължава...
 
Тракийски орфизъм
Автор Соня Илиева   
Според тракийския орфизъм първоначално съществува Великата Богиня- майка, тя е Вселената: самозачева и ражда своя първороден син, който през деня е слънце, а през нощта – огън /персонифициран като Загрей или Сабазий/. Тракийският орфизъм се свързва пряко с името на Питагор. Той не харесвал уредбата на космоса, понятийно уредена чрез антропоморфизираните богове на Олимп...
Продължава...
 
Колебание на нивото на Черно море през холоцена по археологически данни от българското крайбрежие
Автор Преслав Пеев   
При възстановката на природните условия през последния етап от развитието на черноморския басейн влизат в употреба редица данни, получени чрез различни методи на изследване – литоложки, геоморфоложки, биостратиграфски, археологически и исторически. Придобитата информация е обобщена и обвързана с наличните радиовъглеродни датировки за определени места...
Продължава...
 
Завоеванията на Александър Македонски. Възникване и разпадане на неговата държава
Автор Даниела Вангелова   
За походите на Александър Македонски са писали много писатели и философи, но малко са запазените извори от онова време. Само късните автори съобщават за неговите многобройни писма и разпореждания, за царския дневник - ефемериди, който водели специално назначени хора, а също и за авторите на първите биографии на Александър, и за характера на техните трудове, които понякога се цитират...
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 11 от 34