12 клас
Разработки по литература за ученици от дванадесети клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

Анализ на стихотворението "Юноша" от Христо Смирненски
Оценка: / 177
Автор Йорданка Радева   
Има нещо силно , което споява отделните творби в стихосбирката на Смирненски "Да бъде ден" и това е несъмнено усещането на живот, в чиито полюси са концентрирани двата свята- на онеправданите, отритнатите от обществото, на малките хора от покрайнините на столичния град и тези, които са властимащите, господарите на деня...
Продължава...
 
"Септември"
Оценка: / 40
Автор Георги Павлов   
По какъв начин и с помощта на какви мотиви и символи е обобщена мечтата на масите за свободен живот в поемата „Септември” на Гео Милев?
Продължава...
 
Болната човешка душа – трагедия на личността (Аргументативен текст върху стихотворението „Болница”)
Оценка: / 6
Автор Administrator   
В протеста срещу символистичната поетика на поколението от 20-те и 30-те години на ХХ век се появява стремеж за завръщане към естествеността на битието, към внушенията на естествения предметен свят. Създаването на нова естетика поражда и новия поетически език – прозаичен, груб, дори грозен. 
Продължава...
 
Бунтът на „Кукувицата” (Аргументативен текст върху стихотворението „Кукувица” от Елисаве Багряна)
Оценка: / 2
Автор Administrator   
„Бунтът” е ключово понятие за поезията на Багряна. То се вписва в борческия и свободолюбив дух на епохата от 20-те години на ХХ век. В този дискурс се саморазкрива Багрянината лирическа героиня от стихотворението „Кукувица”...
Продължава...
 
ВАПЦАРОВ – „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА” – УРОК ПО ХУМАНИЗЪМ
Оценка: / 3
Автор Гено Младенов Николов   

Главните общочовешки нравствени норми се опират на катарзисно възкресяващата етика.

Уроците по хуманизъм са най-съществените в нашето земно съществуване. „Песен за Човека” на Вапцаров е един добър урок по хуманизъм...

Продължава...
 
Вапцаровата поетична възхвала на човечността в “Песен за човека”
Оценка: / 6
Автор Гено Младенов Николов   

Никола Вапцаров е явление в развоя на българската литература. Цялата лирика на поета е издържана в духа на споделянето. Тя разкрива участта на човека, изповядва неговото отчуждение, но наред с това споделя една дълбока, религиозна вяра в живота—възможност...

Продължава...
 
Величието и трагизма на народа в поемата „Септември” (ЛИС)
Оценка: / 55
Автор Михаела Конова   
   Художественият лирико-епически свят на поемата „Септември”  от  Гео Милев е необикновено сложен, дълбоко съдържателен, многозначен , полифоничен и някак всеобхватен. Това е цяла една вселена от чувства, идеи, предмети, образи, един модел на света и на човешката история...
Продължава...
 
Вярата като човешка ценност
Оценка: / 5
Автор Албена Атанасова   
Стихотворението “Вяра” се отнася към онези творби, които в най-пълна степен сумират характерните поетически идеи на Вапцаров, очертавайки системата от ценности, на които поетът държи. Според разбирането на художествения текст човешкият живот е невъзможен без вяра. Тази външна взаимосвързаност е дълбоко осмислена от представата за живота и от представата за вярата...
Продължава...
 
Вярата като човешка ценност (Аргументативен текст върху стихотворението „Вяра” на Никола Вапцаров)
Оценка: / 5
Автор Administrator   
Стихотворението „Вяра” е в началото на цикъла „Песни за човека” и е първата творба в „Моторни песни”. Така то се явява програмен текст, задаващ въпросите, чрез които се гради художественият смисъл на стихосбирката. В творбата присъстват основни ключови понятия за стиховете на Вапцаров – вяра, живот, човек, които не са еднозначни и чийто смисъл изкристализира „тук и сега” пред очите на читателя...
Продължава...
 
Даряването на живот – вечната и свята мисия на жената (Аргументативен текст върху „Вечната”)
Оценка: / 2
Автор Administrator   
В началото на 20-те години на ХХ век Елисавета Багряна навлиза в българската литература. В своето творчество тя откроява гласа на жената, която до този момент е преди всичко обект в поезията като вдъхновителка, любима и майка. С поезията на Багряна българската лирика допълва една празнина – автентичния поглед на жената към света, нейната чувствителност в преживяването на конфликта между битие и бит, отношението й към универсалните човешки ценности.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 10 от 62