10 клас
Разработки по литература за ученици от десети клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

Вечните послания на мъдреца Робинзон Крузо (ЛИС)
Оценка: / 40
Автор Анита Николова   
ХVIII век е векът на Просвещението по време, на който начинът на живот на хората се променя с изключителни темпове, като се утвърждават нови морални принципи и черти, а това са разумът, отговорността, трудолюбието и устойчивостта на характера. През този период водеща е идеята за живота на обикновения човек и неговите нужди, които до този момент са оставали неразбрани и незабелязани...
Продължава...
 
" История славянобългарска" -зов за пробуждане на българския народ
Оценка: / 21
Автор Стефания Славова   
"История славянобългарская" на светогорския монах Паисий Хилендарски е емблематичен текст, най-важен за българското Възраждане, който се явява преломна точка, етап от оформянето ни като самостойна, обединена нация, колектив. Тя утвърждава основните ключови елементи на националната ни идентичност, а именно понятията: народ - език - отечество...
Продължава...
 
"История славянобългарска “ на Паисий – страстен зов за национално осъзнаване (ЛИС)
Оценка: / 320
Автор Теодора Зарчева   

Произведението “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Появата на творбата е изпълнение на един от формалните белези на задължителния цивилизационен модел от втората половина на 18 век...

Продължава...
 
"Шинел" - Гогол (ЛИС)
Оценка: / 83
Автор Ива Желева   
Сред Гоголевите петербургски повести се откровява световноизвестната - "Шинел". В затворения микрокосмос на Петербург Гогол намира своите герои едновременно реални и нереални. Петербург, този микрокосмос, сътворен от хората, е точно обратен на света извън него. Свят, към който Гогол принадлежи и в същото време противостои...
Продължава...
 
Апологията и полемиката в "История славянобългарска" (ЛИС)
Оценка: / 10
Автор Ива Желева   
Паисиевата " История славянобългарска " ( 1762 ) отразява важни тенденции в българския обществен живот през XVIII век. Тя възресява историческата памет за славното минало и е съществен фактор за формирането на националния дух през епохата на Възраждането...
Продължава...
 
Битовото време в повестта “Чичовци” (ЛИС)
Оценка: / 7
Автор Тихомир Иванов   
В изобразяването на социално-битовата и историческата обусловеност на националния живот, Вазов проследява съотносимостта между личност и общност, между човек и историческо време, за да открие онези трайни и устойчиви елементи на българското битуване, формиращи етносния характер...
Продължава...
 
Вечните послания на мъдреца Робинзон Крузо (ЛИС)
Оценка: / 22
Автор Анита Николова   
    ХVIII век е векът  на Просвещението по време, на който начинът на живот на хората се променя с изключителни темпове, като се утвърждават нови морални принципи и черти, а това са  разумът, отговорността, трудолюбието и устойчивостта на характера. През този период водеща е идеята за живота на обикновения...
Продължава...
 
ДИАЛОГЪТ -- МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ В "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА"
Оценка: / 0
Автор Гено Младенов Николов   

Историческото знание за българското минало се обогатява бавно. Паисий пръв оценя кое е значимо в оцелялото старобългарско книжовно наследство.

„История славянобългарская” заема важно място в развитието на нашата литература...

Продължава...
 
Диалогът Гергана - везирът - сбръсък на ценности
Оценка: / 3
Автор Димитринка Величкова Димова   

 "Изворът на Белоногата" е една от най-хубавите поеми, написани от Петко Рачов Славейков. Тя е вечна за българския народ, защото в нея са представени всички качества, които той цени и обича.

В поемата се противопоставят два различни свята - на Гергана и на везира. Сблъсъкът на ценности е неизбежен. Гергана принадлежи към българското...

Продължава...
 
Диалогът „минало-настояще-бъдеще” в „История славянобългарска” от Паисий Хилендарски
Оценка: / 3
Автор Ана Иванова Петрова   
Монахът Паисий Хилендарски отдава краткия си житейски път на една цел – написването и разпространението на „История славянобългарска”. Живелият в преходния период автор съзнава нуждата от творба, която да постави началото на Българското възраждане, като каквото много изследователи определят произведението му...
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 10 от 63