Начало arrow Литература

Литература
Хамлет – новият тип герой (ЛИС)
Оценка: / 67
Автор Айгюл Асанова   


Шекспировата трагедия „Хамлет”, възникнала през късния ренесанс, дава един по различен поглед върху характерния за времето сблъсък между навлизащия нов обществен морал и старите ценности на феодалното общество. Конфликтът между новото и старото, разиграваща се в датския двор...

Продължава...
 
Съпоставка на образите на словото в „Азбучна молитва” и „Проглас към евангелието” (ЛИС)
Оценка: / 96
Автор Айгюл Асанова   
Литаратурната дейсност на старобългарските писатели се отличава с жанрово многообразие и с творчески подход към традиционните книжни образи. Създават се творби, вдъхновени от новата писменост на славянските народи и от новоприетата християнска вяра...
Продължава...
 
Мъдрост в безумието и безумие в мъдростта в романа “ Дон Кихот” (ЛИС)
Оценка: / 199
Автор Михаела Конова   
Романът “Дон Кихот” на Мигел де Сервантес се основава на сблъсъка между реалната земна действителност и различни от нейната логика представи за света. Макар и да възниква твърде отдавна, произведението не е изгубило своето значение поради това...
Продължава...
 
Монологът на Хамлет
Оценка: / 35
Автор Яни Гебежелиев   

Монологът на Хамлет за Хекуба в 1 действие 2 сцена е „Поглед навътре в душата”, а монологът за човека 2 действие 2 сцена е „поглед навън”. Съгласни ли сте с това твърдение ?

Продължава...
 
“За буквите” – страстна защита и възхвала на славянската писменост (ЛИС)
Оценка: / 60
Автор Михаела Конова   
След идването на Кирило-Методиевите ученици в България, в отечеството се завръщат от учение във Византия Симеон и други синове на високопоставени личности. Получили високо образование, владеещи чужди езици, те са обединени след Преславския събор от 893г. от новия български владетел...
Продължава...
 
Мъдрост и жизнелюбие в цикъла “Под манастирската лоза” (ЛИС)
Оценка: / 11
Автор Ивелина Попова   
В цялото творчество на Елин Пелин се наблюдава връзка с обективната социална реалност. Героите страдат, разпадат се духовни ценности или устояват, възраждат се духовните сили на човека. Тези герои не успяват да изградят свой мироглед, но остават далеч и от каноничнитепредстави за него...
Продължава...
 
Исторически, митологични и общочовешки послания в поемата „Септември" на Гео Милев (ЛИС)
Оценка: / 39
Автор Ивелина Попова   
Поемата „Септември" от Гео Милев е част от българския експресионизъм, който през двадесетте години на двадесети век се налага като радикална опозиция на символизма. Според импресионистите човекът е осъден да живее в социална действителност, която го потиска и обезличава...
Продължава...
 
Поезията на Далчев като сплав от делничното, поетичното и философското прозрение (ЛИС)
Оценка: / 10
Автор Ивелина Попова   
Митологичното мислене е вложило в геометричните очертания на основните форми - кръга и квадрата - експресията и съдържащите се в тези форми символи и отношения, превърнало е тяхната неподвижност и мълчание, в комплекси, в които изначалните елементи на формата структурират културната организация на времето и пространството...
Продължава...
 
Вечните послания на мъдреца Робинзон Крузо (ЛИС)
Оценка: / 151
Автор Анита Николова   
ХVIII век е векът на Просвещението по време, на който начинът на живот на хората се променя с изключителни темпове, като се утвърждават нови морални принципи и черти, а това са разумът, отговорността, трудолюбието и устойчивостта на характера. През този период водеща е идеята за живота на обикновения човек и неговите нужди, които до този момент са оставали неразбрани и незабелязани...
Продължава...
 
Фейлетоните на Алеко - художествена характеристика на 90-те год (ЛИС)
Оценка: / 30
Автор Люба Щиркова   
Най-голямата сила на Алеко Константинов е в чистотата на творческата му съвест. В морето от ужасяваща бездуховност писателят остава един от самотните острови на висока нравственост и човеколюбие. Няма сила, която може да отклони самотния рицар на честта от поетия труден житейски и творчески път...
Продължава...
 
„Азбучна молитва” на Константин Преславски (ЛИС)
Оценка: / 210
Автор Никол Събева   
Сред книжовниците от Преславския книжовен кръг се откроява Константин Преславски. Ученик на Методий,  той идва в България след Климент, Наум и Ангеларий и бързо се налага като отличен познавач на християнското богословие. Изпод неговото перо излизат множество преводи, както и собствени текстове, посветени на църковни дейци...
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 89 - 99 от 164