Начало arrow Литература

Литература
Животът на древните елини в Омировата „Илиада” (ЛИС)
Оценка: / 19
Автор Айгюл Асанова   
Поемата на Омир „Илиада” е художествено отражение на живота на древните елини. Пред нас оживяват техният бит, поминък, култура, обичаи и нрави. Затова „Илиада” се възприема като „енциклопедия на живота в древността”...
Продължава...
 
Апологията и полемиката в "История славянобългарска" (ЛИС)
Оценка: / 113
Автор Ива Желева   
Паисиевата " История славянобългарска " ( 1762 ) отразява важни тенденции в българския обществен живот през XVIII век. Тя възресява историческата памет за славното минало и е съществен фактор за формирането на националния дух през епохата на Възраждането...
Продължава...
 
Войната и погубените човешки ценности (ЛИС)
Оценка: / 19
Автор Айгюл Асанова   


Събитията от далечните отминали времена, описани в Омировата поема „Илиада”, са представени идеализирано, за да послужат за пример на следващите поколения. Основните теми в творбата са свързани с войната, но и към мирновременния живот на древните гърци...

Продължава...
 
„Дядо Горио” като картина на своето време (ЛИС)
Оценка: / 15
Автор Айгюл Асанова   
Фрeнската литература има своята история, която е отражение на действителността на Франция през първата половина на XIX век. Произведенията на Флобер, Мопасан, Стендал и Балзак се превръщат в психологически мотивирана и правдива картина на обществения живот...
Продължава...
 
Традицията - между отрицанието и утвърждаването ("Българи от старо време") (ЛИС)
Оценка: / 43
Автор Ива Желева   
Социално - битовата повест " Българи от старо време ", публикувана в Москва през 1867 г., е сътворена под влиянието на носталгията по отечеството, което Любен Каравелов е напуснал през 1859 г. Споменът за родната Копривщица възкресява картината на патриархалния живот, на традиционната обредна система и богатото фолклорно наследство...
Продължава...
 
"Шинел" - Гогол (ЛИС)
Оценка: / 13
Автор Ива Желева   
Сред Гоголевите петербургски повести се откровява световноизвестната - "Шинел". В затворения микрокосмос на Петербург Гогол намира своите герои едновременно реални и нереални. Петербург, този микрокосмос, сътворен от хората, е точно обратен на света извън него. Свят, към който Гогол принадлежи и в същото време противостои...
Продължава...
 
Човекът като творец на живота (Пенчо Славейков) (ЛИС)
Оценка: / 36
Автор Александра Сергева   


В развоя на националната ни литература името на Пенчо Славейков се утвърждава като символ на новите духовни и естетически потребности на българските творци. Културен идеолог и мисионер, градивна фигура в литературния кръг "Мисъл", Славейков създава богато и многообразно литературно наследство...

Продължава...
 
Драмата на малкия човек и духовния пастир в "Житие и страдания на грешнаго Софрония" (ЛИС)
Оценка: / 8
Автор Ива Желева   
В края на XVIII век Стойко Владиславов от Кoтел се превръща в епикоп Софроний Врачански и тази промяна става символен знак за трансформационните процеси във възрожденското общество, издигащи личността от сферата на регионалното до мащабите на общонационалното...
Продължава...
 
Страдание и състрадание в разказа "По жицата" на Йордан Йовков
Оценка: / 75
Автор Йорданка Радева   
Йордан Йовков е писател, в чието творчество човеколюбието на персонажите му е основна доминанта като състояние на духа в отношението към света. Всички негови герои са носители на висока нравственост и морал. Може би тъкмо затова те са чудаци по своему, готови на най-неочаквани жестове без преднамереност и зла умисъл...
Продължава...
 
"Елегия"-творба за физическата и духовната мъртвина на българския народ (ЛИС)
Оценка: / 80
Автор Ива Желева   
В Ботевата лирика стихотворението "Елегия" заема особено място - то е първата публикувана творба, в която водеща роля е темата за робската участ на народа, за духовната и физическата мъртвина в националното, социалното и нравственото пространство на българското битие през втората половина на XIX век...
Продължава...
 
Как е изграден образът на словото в „Проглас към евангелието” (ЛИС)
Оценка: / 5
Автор Айгюл Асанова   
Лирическата творба „Проглас към евангелието”, чиййто предполагаем автор е константин – Кирил Философ, е своеобразна възхвала на словото, на силата и на ролята му за духовното израстване на народите. Наречена „проглас’, предисловие, предговор към Евангелието, творбата изразява възторга на автора от радостана вест...
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 78 - 88 от 164